Zaloguj

INTERNET BEZ GRANIC

Nie bój się myszy

Bezpłatne szkolenia z posługiwania się
komputerem i korzystania z usług internetowych

Opis programu Opis grup szkoleniowych Zapisy